Information Collection and Management – ICAM

INFORMATION COLLECTION AND MANAGEMENT – ICAM

Konceptet ICAM är särskilt framtaget för säkerhetssamordnare och fältpersonal i låg- såväl soml högriskmiljöer. Det kompletterar utbildningar i fysisk säkerhet och SOP-regelverk med metodik för underrättelsebaserad riskhantering. Kursen bygger på dyrköpt erfarenhet från säkerhetsarbete och informationssamordning i konflikt- och postkonfliktmiljöer.

 

Metis Services kurs ICAM är unik i sitt slag eftersom den erbjuder vidare- och kompetenshöjande utbildning för säkerhetsrådgivare. ICAM fångar upp problemområden och och vita fläckar i existerande säkerhetsutbildningar. Fokus ligger på evidensbaserat framgångsrikt fältarbete och förhållningssätt för riskminimering i internationella operationer i såväl högrisk- som lågriskmiljöer.

 

 

Kärnan i utbildningen handlar om kunskap och förmåga att implementera underrättelsebaserad proaktiv säkerhet, i motsats till manual-ledda statiska åtgärder. A threat cannot be properly identified or monitored without adequate situational awareness and understanding, i.e. enabling by understanding.

 

 

Samtliga instruktörer är praktiserande säkerhetsrådgivare och bidrar med fälterfarenhet från olika internationella organisationer och miljöer. Kursens huvudinstruktör har utvecklat det välrenommerade konceptet IIC – Informations- och underrättelsesamarbete i multifunktionella internationella uppdrag vid Folke Bernadotteakademin.

 

Nästa ICAM-kurs genomförs i Stockholm 6-11 januari 2019. 

Kursen genomförs på engelska.

Följ länken för mer information, ICAM course invite.

Vi skräddarsyr utbildningar och erbjuder att genomföra alla våra kurser på annan ort eller länder.

DET HÄR ÄR KURSEN DÄR MAN INTE BARA LÄR SIG OM UNDERRÄTTELSEMETODIK UTAN HUR DU FAKTISKT SKAPAR ETT INFORMATIONSÖVERTAG I FÄLT