Journalistsäkerhet

”Come back alive ”

Årets upplaga av Come Back Alive gick av stapeln 27-31 augusti, Stockholm. Nästa kurs hålls i februari 2019 i Stockholm. Är du på Bokmässan eller MR-dagarna? Sök upp oss där.
Ett särskilt säkerhetsstipendium går sökas för kursen bland annat hos journalistförbundet. Kursen är unikt framtagen av Metis Services, Blank Spot och Kalityfonden och bygger på erfarenheter från fältet. Så minimerar du riskerna i reporteruppdraget och möjliggör det omöjliga.

Utbildning i fyra delmoment

Konceptet utformas som en serie utbildningar, tre tillfällen á fem timmar och ett avslutande och sammanfattande längre utbildningstillfälle under tre dygn på slutet.

Modul 1:

Praktiska förberedelser : Underrättelsebaserad lägesbild och riskanalys

Strategier och metoder för att identifiera och utvärdera säkerhetshot

  • Varningsklockor: Konsten blåsa av ett uppdrag.
  • Vad gör jag om uppdraget går fel?
  • Kontakten med hemmaredaktionen.
  • Skyddsutrustning.

Syftet med utbildningsmodulen är att den enskilde reportern, reportageteamet eller redaktionen efter genomförd kurs skall kunna använda underrättelsebaserade och beprövade metoder för att ta fram underlag för medvetna beslut då det gäller riskfyllda reporteruppdrag.

Modul 2:

ARBETE I FÄLT

När uppdraget går fel: Rädda skadade kollegor – sjukvård i fält.

Skadad eller sjuk.
Kidnappad, gripen eller i fängsligt förvar.
Syftet med utbildningsmodulen är att den enskilde reportern, reportageteamet eller redaktionen efter genomförd kurs skall vara bättre förberedda för att kunna hantera olycksfall och incidenter under ett reportageuppdrag. Ett personligt sjukvårdskit som täcker många akuta och traumarelaterade skador som enskild kan stöta på. Allt innehåll i detta kit kommer att förevisas och användas under sista utbildningshelgen.

Modul 3:

Källskydd i praktiken, säkra möten och säkert förvar

Att sätta upp säkra möten med intervjupersoner och skyddar kontakter och information som lämnats i förtroende.
Att skydda sin kommunikation och sin data.
Att identifiera och hantera digitala hot.
Syftet med utbildningsmodulen är att öka den enskilde reporterns, reportageteamets eller redaktionens förmåga att skydda källor och den egna personalen under reportageuppdraget samt förmåga att med hjälp av säker kommunikation och säker förvaring av information

Modul 4:

Incidenthantering i praktiken

Repetition: Så hjälper man skadade kollegor – akutsjukvård i fält.
Så hanterar man trauman i fält och efter hemkomst.
Förföljd och övervakad.
Kidnappad, gripen och i fängsligt förvar.
Så skyddar du kontakter och information som lämnats i förtroende
Under den sista modulen ingår repetition av de tre tidigare modulerna men framför allt ett fokus på sjukvård, och en test av utrustning och kunskaper. Deltagarna kommer också få genomgå övningar i konceptet CAC (Conduct After Capture) ledd av instruktörer från Försvarsmakten.

Om modulera
De fyra modulernas innehåll har tagits fram med stöd av Blank Spot Projects och Metis Services gemensamma erfarenheter från fältarbete. De utformas enligt följande grundmodell:

  • Inledande fallbeskrivning – ca 30 min
  • Fallbeskrivning och tematisk föreläsning om verklig händelse från reporteruppdrag. Föreläsare är den reporter som själv varit med om incidenten.
  • Lärarledd utbildning – ca 2 – 3 tim
  • Teori och praktiska övningar enligt modulens tema
  • Applicering på eget projekt – ca 1 tim

Deltagarna ges viss möjlighet att under handledning applicera metodiken på ett eget projekt/idé om reportage

Avgifter:
Deltagaravgiften beror på eventuellt stöd som vi arrangörer kan erhålla för kursen. Anmäl dig så återkommer vi med information. I kursen ingår också rådgivning och stöd under ett halvår efter kursens avslutande samt en hel del utrustning som delas ut i samband med utbildningen, t.ex;

Checklistor och manual för riskanalys.
Ett personligt sjukvårdskit som täcker många akuta och traumarelaterade skador som enskild kan stöta på
USB-minne med tex TAILS.

Det kommer att hända igen.

En svensk frilansjournalist kommer att slitas ur sitt fordon och hållas fången. Andra kommer att trampas ner av en uppretad folkmassa. En del kommer att få splitter i benet efter en granatattack och förblöda. Ytterligare ett par kommer att förhöras och fängslas för att ha skrivit kritiskt om länder, andra dömas för att ha intervjuat grupper stämplade som terrorister.

 

Det är jaktsäsong på journalister.

 

Snaran dras åt kring journalistiken.

 

Internationella konventioner som tidigare skyddad oss i kris och krig har förlorat i respekt och vi har själva blivit måltavlor. En del pressfrihetsorganisationer talar om ”en perfekt storm”: Fler röriga konflikter, sämre resurser hos medieföretagen, fler frilansare (80 % av journalister i konfliktzoner är frilansare)och en insikt hos de stridande parterna att våld mot journalister fungerar.

 

Genom att döda budbäraren kan man tysta budskapet. I högtidstalen talas det allt mer om vikten om utrikesjournalistik. I verkligheten har vi fått mindre. Den här låsningen måste vi komma ut ur. För vad händer med utrikesbevakningen när det blivit skottpengar på journalister?

 

Jag har efter mycket funderande nu samlat ett team av säkerhetsexperter med bakgrund inom Försvarsmakten, sjukvårdskunniga med erfarenheter från krigskirurgi , kollegor med lång erfarenhet från att bära hem omöjliga berättelser från fältet och satt ihop den kurs jag själv önskar att jag hade fått gå innan jag reste till Etiopien.

 

Den bygger på dyrköpta erfarenheter och är unik i sitt slag.

 

Ofta när vi analyserar risker så pratar vi om de gånger när de gick åt helvete. När vi kidnappats, skjutits eller fängslats. Men vem tar hand om alla de lärdomar och erfarenheter från när det faktiskt gick bra? När kollegor genom att inte bo på bottenvåningen eller i ett rum med balkong klarade sig?

 

När kloka beslut under demonstrationer och kravaller som att, göra sitt jobb, ta citat från bägge sidor och sedan inte hänga kvar, gjort att man kommit hem med reportagen.

 

I ett erfarenhetsarbete är dessa exempel på ”good practise” lika värdefulla som de andra och den här kursen ska ta tillvara och vidareförmedlan alla den kunskap som finns.

 

I USA och England har frilansare i ett decennium brottats med den här problematiken och där ligger man också långt före Sverige i säkerhetsarbetet. En mängd organisationer som International News Safety Institute (INSI) och Rory Peck Trust, Reporters Instructed in Saving Colleagues (RISC) jobbar med säkerhetsfrågor och kursutbudet är stort. I Sverige har medvetenheten om frilansares villkor i viss utsträckning ökat i samband med flera incidenter de senaste åren då svenska journalister fängslats, kidnappats och mördats under uppdrag. Men det finns ett stort behov av en skräddarsydd kurs anpassad till journalister som tar fasta på den kunskap som finns hos olika samhällsaktörer.

 

Syftet med kursen är att erbjuda kunskap som ska stötta journalister vid arbete i konfliktzoner och hotfulla situationer. Kursen är ett stöd inför, under och efter hemkomsten från riskfyllt fältarbete och du kommer efter genomgången kurs att ha verktyg för att upptäcka, bedöma, hantera och avhjälpa säkerhetsrisker.

 

En röd tråd genom hela kursen är att skydda inte bara journalisten utan framför allt skydda uppgiftslämnare och de uppgifter som man får i förtroende. Vi välkomnar också deltagare som planerar MFS-resor, biståndsarbetare och berörda, men kursens fokus ligger på att skapa möjligheter att rapportera och bära hem en berättelse.

 

Vi som arrangörer har sökt stöd för kursen hos flera aktörer och faller de ut kommer det att påverka kursavgiften. Planen är också att erfarenheterna från kursen sammanställs i en handbok med planerad utgivning våren 2017.

 

Väl mött,
Martin Schibbye 
Chefredaktör för Blank Spot
blankspotproject.se

Anmäl dig via Blank Spot Project!

Är du intresserad av en föreläsning eller workshop på detta tema?

Instruktörer / Föreläsare

Martin Schibbye

Chefredaktör Blank Spot Project
Martin Schibbye kommer att hålla den föreläsning han själv önskar att han hade fått lyssna till. Martin är frilansjournalist med Stockholm som bas och världen som arbetsplats. Under ett reportageuppdrag i Etiopien 2011 satt han 438 dagar i fängelse för att ha gjort sitt jobb. Martin har länge sökt en modell för att erbjuda en ny typ av kurs. I det här projektet har han lagt ner sin själ för att delge andra de dyrköpta erfarenheterna.

Johan Robertson Lind

Grundare av Metis Services AB
Johan kommer att föreläsa och utbilda i hur du med hjälp av aktiv riskmedvetenhet under både förberedelser och på fältet kan nå längre och göra mer. Med bakgrund inom Polisen, Försvarsmakten och internationell humanitär verksamhet har Johan har lång erfarenhet av olika slags fältarbete i konflikt- och postkonfliktmiljöer.