OMVÄRLDSBEVAKNING OCH KRISHANTERING

FÖRVARNING – KUNSKAPSÖVERTAG – SÄKERHET

Klicka på bilden för att förstora den.

Kvalificerad omvärldsbevakning, att effektivt, snabbt och uthålligt kunna finna och hantera kritisk information blir allt viktigare för att identifiera nya möjligheter och bedöma risker på en global marknad. Förmågan att göra en kvalificerad bedömning istället för en gissning kan vara av avgörande betydelse för företag och andra organisationer som bedriver internationell verksamhet

 

Att placera tillgångar eller stationera personal utomlands innebär möjligheter men kan även medföra risker och att arbetsgivaransvar förväntas eller rentav utkrävs. I miljöer långt bortom det svenska samhällets skyddsnät kan miljö- och aktörsdrivna hot som i Sverige enkelt hanteras av polis eller räddningstjänst få stora konsekvenser för såväl den enskilde som för organisationen och dess renommé. Det enda skyddet av den egna personalen och de egna tillgångarna är därför många gånger att undvika riskerna genom god underrättelseförsörjning och noggrann riskanalys.

 

Metis Services utbildning förser er organisation med färdigheter som behövs för att bedriva strategisk omvärldsbevakning och använda underrättelsebaserad metodik som beslutsstöd vid operativ risk- och krishantering.