Utbildningar och kurser

Metis Services skräddarsyr utbildningar för att ge våra kunder ökad trygghet och kapacitet att nå längre, hantera nya situationer och ta medvetna beslut kring potentiellt riskfyllda moment. Säkerhet är ingen absolut vetenskap men det går absolut att skapa sig fördelar och omfördela oddsen för att klara en svår situation.

 

Kontakta oss så berättar vi mer och hittar lösningar tillsammans med er!

INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS and MANAGEMENT

Konceptet ICAM är särskilt framtaget för säkerhetssamordnare och fältpersonal i låg- till högriskmiljöer. Det kompletterar utbildningar i fysisk säkerhet och SOP-regelverk med metodik för underrättelsebaserad riskhantering. Kursen bygger på dyrköpt erfarenhet från säkerhetsarbete och informationssamordning i konflikt- och postkonfliktmiljöer.

INTERNA HOT

Unikt träningsprogram som bygger motståndskraft och resiliens i organisationer som riskerar övervakning, korruption, otillbörlig påverkan och intrång. För att skapa motåtgärder använder vi motståndarens perspektiv enligt devisen att göra tjuvjägaren till parkvakt, vi identifiera svagheter och berättar om vad en motståndare letar efter inför en exploatering.

Vi samarbetar med AIT. 

JOURNALISTSÄKERHET

Anmälan är öppen för årets upplaga av Come Back Alive. Ett särskilt säkerhetsstipendium kan sökas bland annat hos journalistförbundet.  Unik kurs speciellt framtagen av Metis Services, Blank Spot Project och Kalityfonden. Så minimerar du riskerna i reporteruppdraget och möjliggör det omöjliga.

Vi samarbetar med Blank Spot Project.

RESESÄKERHET FÖR UNGA

En endagskurs för backpackers, utbytesstudenter, deltagare i fältstudier och alla andra som planerar resor dit skyddsnäten kanske inte riktigt når.

Vi samarbetar med Vagabond resemagasin. 

TRACKING OCH SATELLITKOMMUNIKATION

Metis Services erbjuder trygg kommunikation och spårning av personal, fordon och tillgångar – överallt, närsomhelst. Vi skräddarsyr lösningar och utbildningar för operationsledning, reseövervakning och incidenthantering med hjälp av verktyget TracKS.

Vi samarbetar med KineticSix.

REKRYTERING OCH KONFLIKTHANTERING

Förståelse för beteende och drivkrafter leder till medvetenhet om egna och andras sätt att arbeta, skapar förståelse kring varför kommunikationsproblem kan uppstå och verktyg att utveckla strategier för effektivt, mer friktionsfritt möte mellan människor.

Metis Services är certifierade av IPU. Vi utför analyser och anpassade utbildningar som bygger på DISA.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

I dagens allt mer globaliserade värld är det tydligt att internationella konflikter får lokala konsekvenser även i Sverige. Många forskare vill därför varna för att förekomsten av våldsbejakande extremism i såväl mindre kommuner som miljonprogramsförorter, en tilltagande islamofobi och upplevd antimuslimism kan bli ett hot mot demokratin. Enligt ett flertal rapporter finns det i Sverige fortfarande brister i kunskaperna om radikalisering och våldsbejakande extremism.

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH KRISHANTERING

Vi hjälper er utforma er krisorganisation och utbildar er i krishantering. Vi erbjuder olika typer av stöd under såväl själva händelsen som under efterarbetet.

SCENARIOBASERAD SÄKERHETSKURS

 

Deep Immersion Training – En helt ny typ av scenariobaserad säkerhetsutbildning för journalister, NGO-funktionärer och andra som i riskfyllda miljöer måste hantera information och uppgifter som lämnas i förtroende.

 

Övningen pågår dygnet runt i ca fyra dygn och deltagaren spelar hela tiden den roll som han/hon tilldelats. Deltagaren får dagligen uppgifter som skall lösas med hjälp av den metodik som lärs ut under kursens gång; genomför möten med rollspelare som agerar lokala kontakter, fixare och källor. Deltagaren kommer även att få öva första hjälpen och andra typer av säkerhetsincidenter. Varje dag avbryts övningen under några timmar för att övningsledningen skall kunna ge återkoppling och mentorering samt nya instruktioner och fördjupning i metodiken.

 

Läs mer här

Vi samarbetar med Blank Spot Project.